Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че магазина и ателието ни работят с официално обявеното ни работно време при спазване на всички необходими санитарно хигиенични мерки и изисквания! За допълнителна информация - 0885 819 495
От екипа