Как да преценя какъв сейф ми трябва

Купувате сейф, когато ви е необходимо сигурно място за документи или ценности.

Най-напред уточнете, какво точно ще съхранявате в него – едно е, ако ви трябва за ловното оръжие, съвсем друго – ако ще пазите документи и ценности.Когато определите размерите и обема на сейфа, помислете за мястото, на което ще го поставите.

Опитайте се да прецените, коя опасност е по-голяма – от пожар или от взлом?
По-разумно е да го вградите или поне да го захванете към стената и/или пода. Това ще попречи на крадците да го отмъкнат заедно със съдържанието му. Сега вече можете да изберете своя сейф.

Задължително е той да е сертифициран.